Stado On-Line

Kurs zawiera szeroki zakres informacji na temat Stada ON-LINE

Prezentacje

1
Aktywny użytkownik SOL
2
Deklaracje SOL
3
Moduł INSEMINATOR
4
Moduł Zgłoszenia do ARiMR
5
PDF Aktywny użytkownik w SOLu
6
Najczęściej zadawane pytania na temat SOLa
7
Informator SOL

Analizy i zestawienia - Materiały Wideo

1
Wyciągnij z programu maksimum informacji!
2
Przejrzyste zestawienia (formatowanie wykazów)

Dokumenty - Materiały Wideo

1
Dane w SOL inne niż na WZ - raporty niezgodności
2
Jak utworzyć Wykaz Zdarzeń?

Grupy zwierząt w SOL - Materiały Wideo

1
Jak utworzyć grupy technologiczne?
2
Znaczniki - dodatkowe informacje o zwierzętach
3
Statusy, grupy, lokalizacje - podział zwierząt

Kalendarz - Materiały Wideo

1
Jak zmienić domyślny próg wieku (420 dni) dla jałówek gotowych do krycia?
2
Organizacja pracy w kalendarzu
3
Jak wpisać przypomnienie o pracy do wykonania?
4
Dodawanie przypomnień o pracach rutynowych w gospodarstwie
5
Wpisywanie przypomnień o pracy dla zwierzęcia (praca indywidualna)
6
Dodawanie przypomnień o pracach do wykonania po wycieleniu
7
Jak zmienić domyślną liczbę dni w kalendarzu na własne?
8
Ustawienia kalendarza

Moduł Inseminator - Materiały Wideo

1
Rejestrowanie inseminacji w systemie SYMLEK za pośrednictwem SOL w module Inseminator
2
Włączanie i pierwsze kroki w module Inseminator
3
Inseminujesz we własnym stadzie? Rejestruj zabiegi w Stado Online

Obrót - Materiały Wideo

1
Ubycie zwierzęcia
2
Najczęstsze powody brakowań w stadach krów mlecznych - jak to sprawdzić?

Pierwsze kroki w programie - Materiały Wideo

1
Jak dodać kolejny numer IRZ?
2
Jak dodać zakupione zwierzę do programu?
3
Jak działa SOL? Podstawowe narzędzia programu
4
Badanie cielności z mleka – wynik 2 dni po pobraniu próbki!
5
Jak zarejestrować się do programu SOL?
6
Jak szybko znaleźć zwierzę (mała wyszukiwarka)?
7
Jak znaleźć konkretne zwierzęta (duża wyszukiwarka)?
8
Zapisywanie wycielenia i rejestracja cielaka
9
Jak zmienić lub odzyskać hasło?
10
Przyjmowanie jałówek do gospodarstwa

Rozród w SOL - Materiały Wideo

1
Jak dodać buhaja do rozrodu?
2
Zapisywanie pokrycia samicy (inseminacji)
3
Jak wprowadzić informację o cielności samicy?

Ustawienia programu SOL - Materiały Wideo

1
Jak udostępnić SOL pracownikom gospodarstwa?
2
Jak zmienić status, role i uprawnienia pracowników?
3
Jak zmienić sposób wyświetlania się zwierząt na listach?

Zdrowie - Materiały Wideo

1
Czym są schematy zabiegów weterynaryjnych i jak je stworzyć.
2
Listy leków, materiałów i czynności weterynaryjnych dostępne w SOL
3
Wpisanie zabiegu weterynaryjnego do karty zwierzęcia
4
Wpisywanie diagnozy do karty zwierzęcia
5
Lista objawów – dostosowanie domyślnej listy do swoich potrzeb
6
Wpisanie objawów chorobowych do karty zwierzęcia (rejestracja objawów)
7
Do czego wykorzystać schemat terapii i jak go stworzyć?
8
Wpisanie terapii do karty zwierzęcia
9
Wpisanie objawów chorobowych wybranej grupie zwierząt

Zgłoszenia do ARiMR - Materiały Wideo

1
Instalacja dodatku Tampermonkey (Moduł Zgłoszenia do ARiMR)
2
Włączanie modułu Zgłoszenia do ARiMR w SOLu
3
Tworzenie własnych zgłoszeń do ARiMR
4
Poprawianie zgłoszeń do ARiMR w SOL
5
Przesyłanie zgłoszeń do ARiMR w programie SOL

Żywienie w SOL - Materiały Wideo

1
Krzywe laktacji – jak je czytać?
2
Mocznik w mleku – prawidłowe wartości
3
Ocena równowagi białkowo-energetycznej – jak ją rozumieć?
4
Czy Twoje stado jest zagrożone ketozą?
Zapisano się: 21 studentów
Wykłady: 61
Poziom: Początkujący