SOL dla pracowników PFHBiPM

To krótkie szkolenie obejmuje najważniejsze funkcje panelu administracyjnego programu Stado Online. Przejście kursu jest warunkiem otrzymania loginu i hasła, a także umożliwia zapoznanie się z zasadami działania panelu dla pracowników.

Dzięki udostępnieniu SOLa pracownikom możliwe będzie łatwe przygotowywanie zestawień i analiz wybranych przez siebie gospodarstw, stanowi to również wygodne narzędzie dla doradców wszystkich grup.

Materiały Wideo

1
Wstęp – SOL dla pracowników
2
Jak się zalogować do panelu administracyjnego SOL
3
Jak zresetować i zmienić hasło
4
Lista gospodarstw
5
Wyszukiwarka
6
Stan gospodarstw
7
Deklaracje
8
Użytkownicy
9
Logowania
10
Rejestr modyfikacji
11
Wiadomości i moduły
12
Co zrobić kiedy w SOLu nie ma gospodarstwa

Test wiedzy

1
Test wiedzy – SOL dla pracowników
12 pytań
Zapisano się: 146 studentów
Czas trwania: 22 minuty
Wykłady: 12
Poziom: Początkujący

Archiwum