Kurs video SOL

Kurs video SOL – czyli przegląd wszystkich filmów instruktażowych na kanale SOL PFHBIPM na
YouTubie. Każdy z krótkich filmików zakończony jest jednym lub dwoma pytaniami kontrolnymi – tak,
by można było utrwalać wiedzę zdobytą podczas oglądania video.
Filmy posegregowane są według najważniejszych zagadnień programu Stado Online. Zapoznanie się z
nimi ułatwi sprawne poruszanie się w programie, a także pozwoli zgłębić tajniki działania różnych
funkcji SOLa.

Stado Online PIERWSZE KROKI

1
Stado Online PIERWSZE KROKI. Jak dodać kolejny numer IRZ?
2
Pytania
2 pytania
3
Jak dodać zakupione zwierzę do programu?
4
Pytania
2 pytania
5
Jak działa SOL? Podstawowe narzędzia programu
6
Pytania
3 pytania
7
Badanie cielności z mleka – wynik 2 dni po pobraniu próbki!
8
Pytania
2 pytania
9
Jak zarejestrować się do programu SOL?
10
Pytania
2 pytania
11
Jak szybko znaleźć zwierzę (mała wyszukiwarka)?
12
Pytania
1 pytanie
13
Jak znaleźć konkretne zwierzęta (duża wyszukiwarka)?
14
Pytania
2 pytania
15
Zapisywanie wycielenia i rejestracja cielaka
16
Pytania
2 pytania
17
Jak zmienić lub odzyskać hasło?
18
Pytania
1 pytanie
19
Przyjmowanie jałówek do gospodarstwa
20
Pytania
1 pytanie

OBRÓT

1
Ubycie zwierzęcia
2
Pytania
1 pytanie
3
Najczęstsze powody brakowań w stadach krów mlecznych - jak to sprawdzić?
4
Pytania
3 pytania

USTAWIENIA PROGRAMU

1
Jak udostępnić SOL pracownikom gospodarstwa?
2
Pytania
3 pytania
3
Jak zmienić status, role i uprawnienia pracowników?
4
Pytania
2 pytania
5
Jak zmienić sposób wyświetlania się zwierząt na listach?
6
Pytania
2 pytania

ROZRÓD

1
Jak dodać buhaja do rozrodu?
2
Pytania
2 pytania
3
Zapisywanie pokrycia samicy (inseminacji)
4
Pytania
4 pytania
5
Jak wprowadzić informację o cielności samicy?
6
Pytania

ŻYWIENIE

1
Krzywe laktacji - jak je czytać?
2
Pytania
3 pytania
3
Mocznik w mleku - prawidłowe wartości
4
Pytania
2 pytania
5
Ocena równowagi białkowo - energetycznej - jak ją rozumieć?
6
Pytania
4 pytania
7
Czy Twoje stado jest zagrożone ketozą?
8
Pytania

ZDROWIE

1
Czym są schematy zabiegów weterynaryjnych i jak je stworzyć
2
Pytania
2 pytania
3
Listy leków, materiałów i czynności weterynaryjnych dostępne w SOL
4
Pytania
2 pytania
5
Wpisanie zabiegu weterynaryjnego do karty zwierzęcia
6
Pytania
2 pytania
7
Wpisywanie diagnozy do karty zwierzęcia
8
Pytania
2 pytania
9
Lista objawów - dostosowanie domyślnej listy do swoich potrzeb
10
Pytania
3 pytania
11
Wpisanie objawów chorobowych do karty zwierzęcia (rejestracja objawów)
12
Pytania
2 pytania
13
Do czego wykorzystać schemat terapii i jak go stworzyć ?
14
Pytania
15
Wpisanie terapii do karty zwierzęcia
16
1. Terapię można zapisać w:
2 pytania
17
Wpisanie objawów chorobowych wybranej grupie zwierząt
18
Pytania
2 pytania

GRUPY ZWIERZĄT

1
Jak utworzyć grupy technologiczne?
2
Pytania
1 pytanie
3
Wpisanie objawów chorobowych wybranej grupie zwierząt
4
1. Do jednego zwierzęcia może być przypisany tylko jeden znacznik.
2 pytania
5
Statusy, grupy, lokalizacje - podział zwierząt
6
Pytania
2 pytania

Dane w SOL inne niż na WZ

1
raporty niezgodności
2
Pytania
2 pytania

DOKUMENTY

1
Jak utworzyć Wykaz Zdarzeń?
2
Pytania
2 pytania

ZGŁOSZENIA ARIMR

1
Instalacja dodatku Tampermonkey (Moduł Zgłoszenia do ARiMR)
2
Pytania
2 pytania
3
Włączanie modułu Zgłoszenia do ARiMR w SOLu
4
Pytania
2 pytania
5
Tworzenie własnych zgłoszeń do ARiMR
6
Pytania
7
Poprawianie zgłoszeń do ARiMR w SOL
8
Pytania
2 pytania
9
Przesyłanie zgłoszeń do ARiMR w programie SOL
10
Pytania
2 pytania

Moduł INSEMINATOR w SOL

1
Rejestrowanie inseminacji w systemie SYMLEK za pośrednictwem SOL
2
Pytania
3 pytania
3
włączanie i pierwsze kroki
4
Pytania
3 pytania

Stado Online

1
wyciągnij z programu maksimum informacji!
2
Pytania
3
przejrzyste zestawienia (formatowanie wykazów)
4
Pytania
2 pytania

KALENDARZ

1
Jak zmienić domyślny próg wieku (420 dni) dla jałówek gotowych do krycia ?
2
Pytania
3
Organizacja pracy w kalendarzu
4
Pytania
3 pytania
5
Jak wpisać przypomnienie o pracy do wykonania? (praca ogólna)
6
Pytania
2 pytania
7
Dodawanie przypomnień o pracach rutynowych w gospodarstwie
8
Pytania
2 pytania
9
Wpisywanie przypomnień o pracy dla zwierzęcia (praca indywidualna)
10
Pytania
2 pytania
11
Dodawanie przypomnień o pracach do wykonania po wycieleniu
12
Pytania
2 pytania
13
Jak zmienić domyślną liczbę dni w kalendarzu na własne?
14
Pytania
2 pytania
15
Ustawienia kalendarza
16
Pytania
2 pytania
Zapisano się: 18 studentów
Wykłady: 53
Poziom: Początkujący