HIGIENA, BIOASEKURACJA I DOBROSTAN

Prezentacje

1
Dobrostan i sygnały krów
2
Antybiotyki – co na to UE?
3
Antybiotyki – jak to działa?
4
Antybiotyki – alternatywne sposoby leczenia cz. 1
5
Antybiotyki – alternatywne sposoby leczenia cz. 2
6
Antybiotyki – alternatywne sposoby leczenia cz. 3
7
Monitorowanie i nadzorowanie oporności na antybiotyki
8
NPOA – Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
9
NPOA – kompetencje instytucji
10
Rozważne stosowanie antybiotyków
11
Zbieranie danych dotyczących zużycia antybiotyków
12
Antybiotykooporność
13
Higiena, „bioasekuracja” i dobrostan w gospodarstwach rolnych, jako alternatywy dla stosowania antybiotyków u zwierząt
14
Monitorowanie i nadzorowanie oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe oraz stosowanie środków przeciwdrobnoustrojowych u zwierząt
15
Ogólne założenia „Narodowego programu ochrony antybiotyków na lata 2016-2020
Zapisano się: 11 studentów
Wykłady: 15

Archiwum